Privacy Beleid
Privacy beleid Algemeen:

In dit privacy beleid leggen we uit hoe we uw persoonlijke informatie verzamelen en gebruiken. Dit privacy beleid geldt voor al uw persoonlijke informatie die we verwerken als u gast bent van Camping Zonnekamp, onze website bezoekt, of anderszins met ons in contact treedt.

 

Wie zijn wij:

Wij zijn Camping Zonnekamp gelegen Oosteinde 9 2361 HA Warmond. Ons bedrijf heeft staanplaatsen voor stacaravans en ligplaatsen voor boten. We bestaan al sinds 1963.

Camping Zonnekamp is verantwoordelijk voor het verzamelen en gebruiken van uw persoonlijke gegevens zoals beschreven in dit privacy beleid.

De soorten persoonlijke gegevens die wij verwerken.

Algemeen.

Wij kunnen de volgende categorieën persoonlijke informatie verzamelen en verwerken:

We kunnen bijvoorbeeld uw naam, titel, geslacht, geboortedatum, nationaliteit, en het land waarin u woonachtig bent vastleggen.

Uw contactgegevens en gegevens over uw persoonlijke registratie
Uw contactgegevens kunnen uw adres, telefoonnummer en e-mailadres omvatten.

Informatie die we verzamelen als u onze websites, apps en andere digitale media gebruikt
Als u onze websites bezoekt, leggen wij niets vast. Maakt u gebruik van ons wifi-netwerk, dan kunnen we uw IP-adres, type browser, besturingssysteem, en surfgedrag vastleggen.

Cookies en vergelijkbare technologieën.

Als u onze website gebruikt, verzamelen wij geen informatie via cookies en vergelijkbare technologieën.

Hoe verzamelen wij uw gegevens

Camping Zonnekamp kan uw persoonlijke gegevens op een aantal manieren verkrijgen, bijvoorbeeld wanneer u een staanplaats voor een stacaravan huurt, een ligplaats voor uw boot huurt , als u per mail of telefoon met ons communiceert, als u zich het inschrijft voor evenementen georganiseerd door Camping Zonnekamp of als u zich aanmeldt om gebruik te maken van ons wifinetwerk.

Doeleinden waarvoor de gegevens gebruikt worden.

De voornaamste doeleinden waarvoor wij uw persoonlijke informatie gebruiken, zijn:

Facturatie.

De contact gegevens worden gebruikt om huur voor staanplaats en/of ligplaats te kunnen factureren.

Om met u te communiceren
We gebruiken uw contactgegevens om met u te communiceren, uw vragen te beantwoorden of uw klachten te behandelen.

Voor direct marketing en promotie doeleinden
Algemeen.

We kunnen uw persoonlijke informatie gebruiken om u nieuwsbrieven, informatie m.b.t. evenementen of andere marketingberichten te sturen.

Foto en social media.

Algemeen.

Wij kunnen foto’s of andere media op b.v. social media en website publiceren met als doel deze foto’s te delen.

B.v. Website en onze Facebookpagina, worden gebruikt voor genoemd doel.

Bezwaar of herroeping.

U kunt op elk moment uw toestemming voor het toezenden van marketingberichten herroepen of er bezwaar tegen maken; neem contact met ons op via info@zonnekamp.com

Vrijgeven of delen gegevens aan derden

Algemeen.

Wij delen uw persoonlijke gegevens met niemand, tenzij wij toestemming van u hebben. Bijvoorbeeld als u uw boot wilt verkopen en iemand vraagt uw contactgegevens, dan zijn wij verplicht u eerst toestemming te vragen om deze te geven.

Uitzondering: de gemeente verplicht ons om uw gegevens te verzamelen, waarbij wij bij calamiteiten hulpdiensten inzage moeten kunnen verlenen in de gegevens.

Beveiliging en bewaring.

Camping Zonnekamp neemt de benodigde technische en organisatorische maatregelen om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies of onrechtmatig gebruik.

Uw persoonlijke gegevens worden bewaard zolang dat nodig is voor de doeleinden die in dit privacy beleid beschreven zijn of voor zover dat nodig is om te voldoen aan wet- en regelgeving en om geschillen op te lossen.

Wij behouden het recht de privacy policy aan te passen.

 

Uw rechten.

U kunt verzoeken om inzage in en de mogelijkheid tot het bijwerken en herzien van uw persoonlijke gegevens. En u kunt een beroep doen op elk ander recht dat u volgens de toepasselijke privacywetgeving hebt, inclusief bijvoorbeeld het bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens. U hoeft daartoe alleen maar een schriftelijk verzoek te sturen naar: info@zonnekamp.com